Опис :

Категорија :
Останато

Црна маица со кат на плиш црвен и бел.