Брз печат на флаери, летоци, брошури, проекти итд, со висок квалитет од 2400дпи,и голем избор на хартија, со ваш или наш дизајн ( наш дизајн со доплата ).
Избор на инџет и ласер машини за сите потреби.