Печатење на широки формати до 160цм долги, на различни материјали. Печатете постери, билборди и други рекламни материјали за вашиот бизнис.