Снимање и фотографирање на свадби

Снимање спотови

Снимање и фотографирање на настани

Фотографирање