Печатете брзи и квалитетно, на секаков вид хартија ( до 300гр. ) со димензии од А3+. Печатете флаери А6,А5,А4,А3,А3+, брошури, постери, меморандуми итд. Рок на испорака 1 ден на било која нарачка за печатење ( без обработка само принт ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>