Опис :

Брендирање на возило за Пет Центар – Тетово